ЮрIй Мушкетик. На брата брат (Скорочено)

[Рiднi брати Матвiй та Супрун служили козаками у вiйську Б. Хмельницького, брали участь у битвах та походах перiоду Визвольної вiйни. Матвiй зобов'язаний життям своєму рiдному братовi, який врятував його пiд час переправи через днiпровi пороги. Пiсля смертi Б. Хмельницького Матвiй служить в канцелярiї новообраного гетьмана I. Виговського, а Супрун пiдтримує полтавського полковника Мартина Пушкаря, який, спираючись на допомогу Москви, намагається усунути вiд влади I. Виговського. Матвiй став досить заможним козаком, має красуню-дружину Федору. Пiд час одного з походiв вiн пiдiбрав Сидора - хлопчика-сироту, якого хотiли забрати в полон татари, i виховує його в своїй родинi. Але Сидiр вирiс невдячним, вiн постiйно заздрить Матвiю, намагається зробити йому зло.]далее: VI >>

ЮрIй Мушкетик. На брата брат (Скорочено)
   VI
   VII
   IX
   Х
   XIV
   XV
   XX
   XXII
   XXIII